natudis, solebio, biologisch, ontbijtgranen, granen, noten, peulvruchten

Solébio, lekker biologisch

Ook het Solébio-logo is
door Stas gecreëerd.

POS materiaal

Voor POS materiaal voor PLUS Haarlem, hebben we deze digitale beker gerealiseerd en daar de fotografie op aangepast.